top of page

PRIVACY VERKLARING

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die  Zo Marleen verwerkt van haar klanten. Wanneer er een online afspraak wordt gemaakt bij Zo Marleen, of om een andere reden persoonsgegevens aan Zo Marleen worden verstrekt, geef je automatisch toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken. Zo Marleen adviseert je om het Privacyverklaring door te lezen, deze liggen ook schriftelijk in het instituut.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Zo Marleen

Pastoor C.M. van Everdingenstraat 23

7165 AH Rietmolen 

KvK: 60871806


De praktijk is bereikbaar via:

06 81558106

info@zomarleen.nl

2. Annuleringsbeleid

- U dient 24 uur van te voren uw afspraak af te zeggen

- Binnen 24 uur zijn wij genoodzaakt om de volledige kosten van de behandeling door te berekenen. Wel op een leuke manier, de kosten van de geplande behandeling dient u uit te geven aan producten of accessoires bij ons uit de salon. 

- Of u betaalt 50% van de behandeling. 


3. Welke gegevens verwerkt Zo Marleen en voor welk doel.
3.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
- Voor- en achternaam, geboortedatum
- Adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
- Telefoonnummer,  e-mailadres,

- Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier

- Voor – en na foto’s

3.2 Zo Marleen verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.
- Je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van  Zo Marleen.

- Je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.

- Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

- Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het voeren van een complete administratie. Alleen deze gegevens worden gedeeld met de boekhouder van Zo Marleen.

 

E-mail berichtgeving:

 Zo Marleen gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Zo Marleen. Afmelding voor deze e-mail is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de e-mail.

 

4. Bewaartermijnen

Zo Marleen verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

  

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de eigenaresse van Zo Marleen kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.  Zo Marleen zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Zo Marleen je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van  Zo Marleen via info@zomarlen.nl of 06 81558106.

6. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website en Social Media (Facebook) bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.

bottom of page